fbpx

SZTAMA

„Pierwszy akt przemocy, jakiego patriarchat wymaga od mężczyzn, nie jest skierowany przeciwko kobietom. Najpierw patriarchat nakazuje mężczyznom, by popełnili akt samookaleczenia, by uśmiercili emocjonalną część własnego ja”

bell hooks (za: Rebecca Solnit)

Czym jest SZTAMA?

SZTAMA to nowoczesny model edukacji antyprzemocowej dla chłopaków, stworzony przez zespół programowy w składzie: Agnieszka Biela, Julian CzurkoMichał Maciejak. Trzon metody stanowi tworzenie dla chłopaków bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju świadomości, doświadczenia, dialogu oraz  wzmacniania inteligencji emocjonalnej na rzecz sojuszu przeciw przemocy ze względu na płeć. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję porozmawiać o stereotypach dotyczących męskości, sprawdzić na ile dobrze się w nich czują, porozmawiać o emocjach oraz o zjawiskach dyskryminacji i przemocy. Warsztaty prowadzone są przez parę trenerów (mężczyzn) i skierowane są do chłopaków w późnym wieku szkolnym i nastolatków.

Pierwotny model SZTAMA powstał w ramach projektu „SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany” we współpracy z Fundacją Herstory. Aktualnie model pracy i program warsztatów są realizowane przez nasz zespół niezależnie, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb młodych ludzi oraz z intencją integrowania działań realizowanych w ramach warsztatów SZTAMA i warsztatów WenDo.

Metodologia

Model postawy SZTAMA

Trener okazuje solidarność wobec grupy chłopaków, z którymi pracuje, w jej różnorodności (przyjmowanej jako wartość, nie problem) i w oparciu o autentyczną relację, a nie wspólnotę przywileju. Stara się przyjąć ich perspektywę i zrozumieć ich motywacje i problemy – co nie oznacza usprawiedliwiania działań np. przemocowych czy seksistowskich.

Trener solidaryzuje się także z grupami mniejszościowymi i nieuprzywilejowanymi, deeskalując przemoc wobec nich, okazując im partnerskie wsparcie. Inspiruje chłopaków do empatii, przyjmowania perspektywy innych oraz zrozumienia sytuacji i potrzeb różnorodnych grup, uświadamiając ich intersekcjonalny charakter.

Trener akceptuje doświadczenia, wątpliwości i emocje, z którymi uczestnicy przychodzą na warsztat lub które w jego trakcie się pojawiają. Okazuje troskę wobec trudnych sytuacji, pomaga w ich rozwiązaniu, nie pozostaje jednak bezkrytyczny. Zachęca do wzięcia odpowiedzialności za budowanie świata wolnego od dyskryminacji i przemocy oraz pokazuje jak to robić.

Trener dba o granice wszystkich osób (w tym swoje), sprawdza gotowość uczestników do działań przed zaproponowaniem doświadczenia. Tworzy akceptującą atmosferę, żeby osoby wycofujące się z aktywności miały możliwość płynnego dołączenia się, jeśli zmienią zdanie.

Trener elastycznie dobiera działania do charakteru i dynamiki grupy oraz poszczególnych osób. Motywuje do aktywności i dawania sobie szansy na nowe doświadczenia – z przyzwoleniem na niepodejmowanie działań, które przekraczają granice danej osoby. Daje każdej osobie szansę na wypowiedzenie się – nie naciskając, ale dbając o różne style komunikacji i otwartość na ekspresję przed grupą.

Trener stawia na autorefleksję i poszukiwanie
odpowiedzi na problemy w ramach indywidualnych systemów wartości. Nie poucza, a inspiruje i dzieli się swoimi przemyśleniami, zachęca do konstruktywnego dialogu.

Cele warsztatów

Cele warsztatów są szerokie, dostosowywane do danej grupy i obemują:

  • dostarczenie wiedzy o stereotypach i uprzedzeniach, uwrażliwienie na ich funkcjonowanie w szkole oraz życiu codziennym,
  • rozwój wiedzy o typach przemocy,
  • rozwój wiedzy na temat związków języka z przemocą,
  • rozwój świadomości ról płciowych, toksycznych i kreatywnych i ich związków z przemocą, dominacją i przywilejami,
  • wzmocnienie samoświadomości i pewności siebie,
  • poszerzenie perspektywy myślenia o swoich tożsamościach i rolach w grupie oraz społeczeństwie,
  • rozwój umiejętności asertywnej komunikacji,
  • rozwój inteligencji emocjonalnej,
  • rozwój myślenia krytycznego.
działania

Jak możemy Cię wesprzeć?

Sprawdź, co najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby

W SZTAMIE mogą brać udział chłopcy w starszym wieku szkolnym oraz nastolatki (w grupach wiekowych). Program konkretnego warsztatu dopasowany jest do wieku rozwojowego i tematów istotnych dla uczestników z danej grupy.

Takie warsztaty odbywają się najczęściej w szkole lub placówce – za zgodą rodziców / opiekunów lub pełnoletnich uczniów.

Zajęcia realizowane we współpracy m.in. z ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi, samorządami. Mogą być organizowane w ramach projektów dotacyjnych, samorządowych działań antyprzemocowych dla określonych grup, a także odpłatnie lub nieodpłatnie w otwartym naborze.

Chcesz się dowiedzieć, jak może skorzystać Twoja szkoła?

Pobierz naszą ofertę  dla szkół i placówek!

Pobieram ofertę dla szkół!

Nasi eksperci

Julian Czurko i Michał Maciejak

Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą. Współautorzy antyprzemocowej metody pracy z chłopakami SZTAMA. Kompetencje trenerskie łączą z umiejętnościami coachingowymi i terapeutycznymi.

CO ICH WYRÓŻNIA?

Wielogodzinne wspólne doświadczenie na sali trenerskiej pozwala im na niezwykle spójne prowadzenie grupy – na poziomie metodologii, etyki pracy i komunikacji. Do pracy metodą SZTAMY włączają elementy dramy, dialogu nansenowskiego, podejścia ACT (terapii akceptacji i zaangażowania) i Clean Coaching. Niezwykle istotne jest dla nich partnerskie podejście do uczestników warsztatów przy jednoczesnym pozostawaniu „dobrym dorosłym”, który jest świadomy swojej odpowiedzialności za pracę z młodzieżą i przekazywane im postawy.

CZYM JEST DLA NICH SZTAMA?

OPINIE

Co mówią osoby, które skorzystały?

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tych warsztatach. Nauczyłem się, że niektóre żarty są nie na miejscu.
Bardzo mi się podobało zaangażowanie prowadzących, temat warsztatów, ich oryginalność, jak i podejście prowadzących.
Przemyślałem niektóre swoje zachowania i dowiedziałem się, jak sobie radzić z emocjami.
Kończę ten warsztat spokojny, bardziej świadomy siebie i swoich potrzeb.
Kontakt

Napisz do ekspertów

j.czurko@owocspotkania.org

m.maciejak@owocspotkania.org