fbpx

Profilaktyka zdrowia seksualnego młodzieży

czyli profilaktyka nastoletnich ciąż, zakażeń przenoszonych drogą płciową (w tym HIV) oraz zachowań ryzykownych

Edukacja seksualna

Edukacja seksualna dla młodzieży polega na dostarczaniu wiedzy i umiejętności związanych z rozwojem psychoseksualnym oraz zdrowiem reprodukcyjnym. Jest to także praca z postawami względem cielesności, płci, relacji z innymi oraz ze sobą, granic interpersonalnych, odpowiedzialności oraz własnej przyszłości.

Celem zajęć jest pomoc młodym ludziom w zrozumieniu ich ciała, emocji i relacji międzyludzkich. Poprzez budowanie pozytywnego podejścia do ciała i rozwoju seksualnego mają one wpłynąć konstruktywnie na zdrowie psychiczne, fizyczne oraz społeczne. Celem jest również profilaktyka zachowań ryzykownych, w tym zakażeń przenoszonych drogą płciową, nieplanowanych ciąż.

Tematy poruszane na warsztatach

Temat: dojrzewanie

#dojrzewanie

Co to jest dojrzewanie i ile trwa? Co zmienia się w ciele i umyśle dojrzewającej osoby? Jak poradzić sobie z trudniejszymi momentami dorastania?

Temat: język

#język

W jaki sposób mówimy o seksualności? Jaki i po co dobrze się komunikować w tej sferze? Dlaczego tak dużo w niej wulgarności?

Temat: związek

#związek

Czym jest dobry związek? Jakie wartości w nim realizujemy? Jakie zachowania budują związek, a jakie go niszczą? Kiedy jest właściwy czas na "pierwszy raz"?

Temat: płeć

#płeć

Czym jest płeć i co się na nią składa? Czym jest tożsamość płciowa i jak się ma do ciała oraz funkcjonowania społecznego?

Temat: orientacja

#orientacja

Czym jest orientacja seksualna, jakie jej rodzaje rozpoznaje medycyna? Jak rozpoznać orientację i jakie są jej kulturowe konteksty?

#media

W jaki sposób media przedstawiają ludzkie ciało, płeć i inne obszary seksualności? Jak to wpływa na nasz obraz siebie i oczekiwania?

Temat: antykoncepcja

#antykoncepcja

Co to jest antykoncepcja i jak działa? Jakie są jej rodzaje? Jakie są z nią związane dylematy zdrowotne i etyczne?

Temat: ciąża

#ciąża

Jak ciąża wpływa na człowieka i jego życie? Co może oznaczać ciąża w młodym wieku?

Temat: rodzicielstwo

#rodzicielstwo

Co to znaczy być dobrym rodzicem? Czego oczekujemy od naszych opiekunów i czego oczekujemy od siebie w kontekście rodzicielstwa?

Temat: granice

#granice

Jakie są nasze granice i jak o nie dbać? Co może je przekraczać i jak na to reagować? Jak rowijać swoją asertywność?

Temat: pornografia

#pornografia

Czym dokładnie jest pornografia? Jaki może mieć wpływ na życie i rozwój młodej osoby? Dlaczego dostępna jest dopiero od 18 roku życia?

Temat: prawo

#prawo

Jakie przepisy prawa regulują życie seksualne osób mieszkających w Polsce? O czym należy wiedzieć, by zadbać o siebie i bliskich?

Temat: choroby i zakażenia przenoszone drogą płciową

#choroby

Jakie są zakażenia przenoszone drogą płciową i w jakie mogę się przerodzić choroby? Jak się przed nimi chronić?

Ciekawostka: nie mamy osobnego modułu na temat seksu! Oczywiście, mówimy o nim, ale w kontekście wymienionych tematów i w odpowiedzi na pytania młodzieży. Nasz program jest skupiony na szeroko rozumianej seksualności, a nie samym stosunku.

Edukacja seksualna a nasze wartości

Jakość

W zespole fundacji pracują certyfikowani trenerzy edukacji seksualnej. Posiadamy także kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne oraz facylitacyjne. Pracujemy według sprawdzonych scenariuszy, które znalazły uznanie zarówno osób eksperckich, jak i młodzieży.

Etyka

Na pierwszym miejscu mamy dobro młodych osób. Dostosowujemy program i sposób przedstawiania treści do poziomu rozwojowego, możliwości oraz potrzeb konkretnych grup. W przypadku nieletnich warunkiem udziału w zajęciach jest zgoda opiekunów prawnych.

Dialog

Nasze podejście oparte jest na kulturze dialogu i metodzie dociekań filozoficznych. Omawiając wiedzę i fakty, odwołujemy się do autorytetu nauki. Wchodzimy także w obszar wartości, przekonań i opinii - wtedy zależy nam na tym, by słuchać głosu młodzieży i wspierać ją we wzajemnym dialogu, rozwijaniu myślenia krytycznego. Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć i zrozumieć różnorodność ludzi oraz ich perspektyw.

Opinie młodzieży

Dlaczego edukacja seksualna?

W edukacji seksualnej pojęcie „seksualny” traktowane jest szeroko jako „płciowość” wraz ze wszystkimi związanymi z nią kontekstami. Jak taka zjawisko dotyczy człowieka przez całe jego życie. Dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej jest jednym z praw dziecka. Według standardów edukacji seksualnej sformułowanych przez WHO (“Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”), powinna być ona wdrażana w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, w sposób dostosowany do etapu rozwojowego człowieka od urodzenia.

Skąd jest program?

Program edukacji seksualnej wraz z metodyką pracy opartą na dialogu zostały stworzone przez Aleksandrę Dulas i Annę Jurek z Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK, a następnie rozwijane i konsultowane w pracy z osobami trenerskimi i eksperckimi. Program był objęty Honorowym Patronatem RPO Adama Bodnara, otrzymał także liczne pozytywne opinie, m.in. od pedagożki i edukatorki seksualnej dr Alicji Długołęckiej, Konsultantki Wojewódzkiej w dziedzinie seksuologii dla woj. łódzkiego Aleksandry Robachy, Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Autorki programu profilaktycznego
Zajęcia z edukacji seksualnej

Skąd edukacja seksualna w Polsce?

Podstawą do realizowania programów edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży jest podpisanie przez Polskę postanowień Światowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994) oraz IV Światowej Konferencji na Rzecz Kobiet (Pekin, 1995). Ponadto „Konwencja o prawach dziecka” przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. zobowiązała rządy do zapewnienia młodzieży edukacji, poradnictwa i świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego.

Zasady przeprowadzania zajęć

Żelazną zasadą organizowania przez nas warsztatów dla nieletniej młodzieży jest pisemna zgoda rodziców. Informację o programie przekazujemy wcześniej organizatorowi (np. szkole) i jesteśmy otwarci na konsultacje z rodzicami.

Same zajęcia również oparte są na zasadzie dobrowolności oraz na kontrakcie formułowanym z młodzieżą. Dzięki temu dbamy o komfort oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczestniczących osób. 

Zasady warsztatów edukacji seksualnej

Jak zamówić zajęcia?

Skontaktuj się z nami: fundacja@owocspotkania.org

Żeby zaproponować ofertę dostosowaną do potrzeb Twoich i Twojej grupy, potrzebujemy kilka informacji:

  • gdzie mają się odbyć zajęcia?
  • w jakim wieku jest grupa i jak jest liczna?
  • jakie są preferowane terminy zajęć?