fbpx
Zespół: Agnieszka Biela

Agnieszka Biela

Członkini Zarządu Fundacji

psycholożka, psychoedukatorka, trenerka treningu interpersonalnego, certyfikowana trenerka WenDo, terapeutka

Role, w jakich pracuję z ludźmi

Pierwsze słowa, które przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o swojej pracy z ludźmi brzmią: jestem psycholożką. Nie mam jednak na myśli tylko swojego wykształcenia, a raczej sens swojej pracy, który opiera się na głębokich, szczerych spotkaniach z ludźmi, z ich osobowościami, emocjami, przekonaniami. Sens ten realizuję w różny sposób: od przeprowadzania badań, przez rozmowy wspierające, warsztaty, treningi, aż po terapię psychologiczną.

Funkcjonuję zatem w różnych rolach: diagnostyczki, trenerki, facylitatorki, terapeutki, superwizorki. Szczególnie bliska jest mi praca trenerska. Jestem trenerką warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego. Od 2016 r. pracuję także jako certyfikowana trenerka WenDo – metody budowania pewności siebie, asertywności oraz samoobrony dla kobiet i dziewcząt.

Doświadczenie w pracy z ludźmi

Intensywna praca z ludźmi nie leżała początkowo w obszarze moich zainteresowań. Kiedy zaczynałam studia, marzyłam o pracy w psychologii reklamy lub zasobach ludzkich. Potem przyszedł jeszcze okres aktywności w obszarze psychologii sądowej i współdziałanie w studenckim kole naukowym o tej tematyce. Z czasem jednak zaczęłam się interesować bliższą pracą z ludźmi, nawiązywaniem autentycznego kontaktu, wspieraniem ich w rozwoju. Takie możliwości otworzyło przede mną ukończenie szkoły trenerskiej i nabycie kompetencji pracy z grupami.

Od 15 lat pracuję z ludźmi w różnym wieku, od 2-latków po seniorki, prowadząc różnorodne zajęcia rozwojowe, edukacyjne, szkoleniowe i profilaktyczne. Posiadam kilka tysięcy godzin doświadczenia w pracy trenerskiej w różnych rolach. Pracowałam zarówno jako samodzielna trenerka, jak i trenerka w wielogrupowych programach rozwojowych czy koordynująca pracę wieloosobowego zespołu trenerskiego.

Aktywność społeczna i zawodowa

Od początku swojej aktywności zawodowej działałam w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych na rzecz budowania postaw obywatelskich oraz przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy. W latach 2013-2018 byłam jedną z liderek ruchu społecznego Hollaback! Polska na rzecz przeciwdziałania molestowaniu w przestrzeni publicznej.

Współpracowałam też między innymi z:

  • krakowskim oddziałem Stowarzyszenia RPP „Integracja” (w strukturach organów organizacji),
  • fundacją Autonomia (koordynatorka kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2017),
  • fundacją HerStory (współautorka metody pracy antyprzemocowej z chłopakami SZTAMA i trenerka projektu “SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany”).


Projektowałam i współrealizowałam programy szkół trenerskich oraz kompleksowe programy profilaktyczno-rozwojowe, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Byłam również twórczynią i główną trenerką Ośrodka Twórczego Rozwoju Skrzydlata Żyrafa w Sosnowcu (2011-2017). Od wielu lat związana jestem też z oświatą, początkowo jako trenerka, później psycholożka szkolna (2017-21), a obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Owoc Spotkania

Podjęcie współpracy z JulianemMichałem było dla mnie okazją do wykorzystania wcześniejszych doświadczeń i wiedzy, zarówno w obszarze pracy z grupami, jak i działań antyprzemocowych. Jednocześnie ugruntowało mnie w obszarach moich wartości w pracy z ludźmi, standardów tej pracy, jakości merytorycznej proponowanych działań. Dało mi też możliwość zebrania nowych doświadczeń.

Wraz z Julianem miałam okazję prowadzić – prawdopodobnie jeden z pierwszych w Polsce – trening interpersonalny skierowany wyłącznie do osób w spektrum męskości. Z kolei we współpracy z Michałem poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metodologii pracy z dramą. Wspólne działania to dla mnie połączenie możliwości pełnego wykorzystania mojego potencjału z szansą na doświadczanie i uczenie się nowych rzeczy. To właśnie to inspirujące połączenie zaprowadziło mnie na wspólną ścieżkę pod znakiem Owocu Spotkania.

Przygotowanie merytoryczne

Ukończyłam psychologiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i Studium Pedagogiczne UJ.

Jestem absolwentką kilku szkół trenerskich:

  • Kursu Podstawowych Umiejętności Pracy Metodą Treningu Grupowego – Szkoła Trenerów BAZA (Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “Integracja”, 2008),
  • Akademii Treningu WenDo (fundacja Autonomia, 2016),
  • Studium Treningu Interpersonalnego (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, 2019).


Ponadto w 2016 r. uzyskałam certyfikat trenerski rekomendujący jakość mojej pracy jako trenerki WenDo – metody budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt.

Moje, ważne dla mnie publikacje

Jestem autorką poradnika dla osób chcących rozwijać swoją kreatywność „Trening Kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie” (2015), a także pakietów ćwiczeń poznawczych dla dzieci „Koncentracja. 100 zabaw z detektywem Motywem” i innych publikacji.