fbpx

Projekty Fundacji Owoc Spotkania

Nasze projekty to zarówno zadania publiczne,
jak i własne inicjatywy w zakresie zdrowia
i dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego.

Bieżące projekty

Młodzież na starcie!

Czy marzysz czasem o świecie, w którym każda osoba czuje się tak bezpiecznie, że bez trudu wyraża swoje potrzeby, mówi o swoich emocjach i stawia granice, kiedy jest to koniecznie?

O świecie, w którym każda i każdy zna siebie, wierzy w siebie, ale jednocześnie potrafi porozumieć się z innymi? W taki prawdziwy, autentyczny sposób, bez stereotypów i uprzedzeń?

My też marzymy o takim świecie. I kawałek tego marzenia będziemy teraz przybliżać do rzeczywistości!

Od czerwca do lipca 2023 r. realizujemy cykl warsztatów psychoedukacyjnych i antyprzemocowych dla dziewczyn i chłopaków z Łodzi, w wieku 15-18 lat.

Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Łodzi.

Zestawienie realizowanych projektów

Tytuł zadania: Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi.

Czas trwania projektu: 01.06-15.12.2023 r.

Wartość projektu: 111100,00 PLN

Kwota dofinansowania: 100000,00 PLN

Tytuł zadania: Młodzi na starcie – cykl warsztatów psychoedukacyjnych. Wspieranie działań kreujących postawy zdrowotne i społeczne wolne od zachowań ryzykownych, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do ogółu społeczeństwa, w szczególności do dzieci i młodzieży (profilaktyka uniwersalna) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi.

Czas trwania projektu: 01.05-30.09.2023 r.

Wartość projektu: 50 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 47 200,00 PLN