fbpx

Superwizja edukacyjna

"Superwizja to proces, który otwiera mi wiele możliwości w sobie"

uczestniczka procesu superwizyjnego

Czym jest superwizja edukacyjna?

Superwizja edukacyjna to metoda rozwoju rozwoju zawodowego i profilaktyki wypalenia zawodowego. Odbywa się w formie indywidualnej (spotkanie jednej osoby lub np. duetu trenerskiego albo nauczyciela wiodącego i współorganizującego kształcenie z osobą superwizującą) lub grupowej (jedna osoba superwizująca pracuje z zespołem nauczycielskim, zespołem trenerskim, lub grupą otwartą składającą się z osób działających w szeroko rozumianej edukacji).

Nasze podejście superwizyjne opiera się na założeniach psychologii humanistyczno-doświadczeniowej, dialogu, pogłębionych pytań coachingowych i elementów terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Metodologia

CELE GRUPOWEJ SUPERWIZJI EDUKACYJNEJ

Rozwój zawodowy

wsparcie osób uczestniczących w rozwoju zawodowym poprzez aktywną analizę różnych sytuacji wnoszonych przez osoby z grupy

Profilaktyka wypalenia zawodowego

wsparcie psychologiczne i profilaktyka wypalenia zawodowego osób uczestniczących poprzez uzyskanie wsparcia emocjonalnego ze strony grupy i pomocy innych specjalistek_ów w rozwiązaniu realnych problemów z życia zawodowego

działania

Jak możemy Cię wesprzeć?

Sprawdź, co najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby