fbpx

Clean Coaching

Większa część naszego codziennego systemu pojęciowego ma naturę metafor.

George Lakoff, Mark Johnson

Czym jest Clean Coaching?

Clean Coaching jest nowatorską metodą wspierania rozwoju osób indywidualnych, grup i zespołów. Stworzona została we Francji przez Bogenę Pieśkiewicz w oparciu o pracę nowozelandzkiego terapeuty Davida Grove.

Clean Coaching polega na pracy z metaforą przy użyciu techniki Clean Language, która pozwala odkrywać wewnętrzny świat klienta_klientki bez narzucania im własnych pojęć, perspektyw czy wartości. Metoda ta pozwala na pogodzenie głębokiej indywidualnej praktyki opartej na wglądzie w siebie z coachingowymi ramami: pracą nad konkretnym celem oraz dążeniem do przełożenia efektów na konkretne rozwiązania i działania.

Fundamentem Clean Coachingu jest etyka Clean zakładająca zaufanie coacha do klientki_klienta i procesu coachingowego; neutralność pytań i postawy; akceptację treści, jakie pojawiają się podczas praktyki oraz minimalizm w prowadzonym dialogu.

Metodologia

Techniki i modele facylitacji w Clean​ Coaching

Modelowanie symboliczne

Podczas praktyki Clean Coachingu metafora staje się dynamiczna i wchodzi w interakcję z innymi wewnętrznymi obrazami klienta, tworząc tzw. „pejzaż metaforyczny”. Modelowanie Symboliczne jest procesem rozwijania reprezentacji, szukania między nimi relacji i poszukiwania w nich sensów.

Clean Language

„Czysty język” to technika zadawania pytań, które nie zawierają żadnych dodatkowych treści ze strony osoby pytającej i nie naruszają wewnętrznego świata klientki_a. Sposób formułowania pytań jest specyficzny: ma własną składnię, a sposób wypowiadania się, jest bardzo odmienny od pytań stawianych w standardowym coachingu.

Clean Space

Metaforą może być nie tylko jakiś znak (wyrażenie, obraz czy gest), ale cała przestrzeń, w której pracuje klient_ka. Clean Space traktuje przestrzeń jako „wiedzące pole”, zaś poruszanie się po nim staje się impulsem do generowania nowych wglądów i wiedzy.

Emergent Knowledge

W trakcie zaawansowanej pracy z metaforą pojawia się zjawisko tzw. Emergent Knowledge, czyli wiedzy wyłaniającej się. Charakterystycznym momentem pojawiania się ΣΚ (jak to zapisywał David Grove) jest moment „Aha!”, eureki akcentującej nagłą syntezę refleksji w nową wiedzę o sobie.

działania

Jak możemy Cię wesprzeć?

Sprawdź, co najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby

Nasz ekspert

dr Julian Czurko

Doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki i kulturoznawca.
Działa jako trener, coach i facylitator. Prowadzi procesy metodami CoachWise™, JAK-MD™ i Clean Coaching.

CO MNIE WYRÓŻNIA?

W sieci polskich praktyków metody Clean mam największe doświadczenie akademickie, w pracy w branży kultury oraz sektorze pozarządowym. Kompetencje coacha, facylitatora i trenera łączę z doświadczeniem w dziennikarstwie.

CZYM JEST DLA MNIE CLEAN COACHING?

Clean Coaching to dla mnie praca archeologa, który wydobywa z ciemniejszych, nieuczęszczanych zakątków umysłu cenne fragmenty myśli, uczuć i wartości, a następnie skleja je w nowe dzieło. Uznając je, rozwija swoją świadomość, by lepiej kierować swoim życiem. Moja rola to bycie nawigatorem, który pomaga klientowi-archeologowi wytyczyć szlak na jego trasie do przebycia. Wspiera w wyruszeniu podróż, dba o jej bezpieczeństwo i pilnuje dotarcia do jej celu.

Zespół: dr Julian Czurko

OPINIE

Co mówią osoby, które skorzystały?

To podróż w głąb siebie i metody, w sposób bezpieczny dla klienta (uczestnika). Stopniowe zanurzanie się w tajniki pracy tą metodą pozwala na odkrywanie nowych obszarów naszego wnętrza, umożliwia spojrzenia na swoje wartości i przekonania z innej perspektywy, a tym samym odkrycie tego, co istotne. Można to poznać tylko przez bezpośrednie doświadczenie procesu każdą komórką swojego ciała. Musi być czas i przestrzeń na dokonanie się tego doświadczenia. Dziś wszystko było w punkt i tak, jak miało się zadziać. Wychodzę z inspiracją, wdzięcznością za wsparcie w procesie pracy nad sobą i radością z dobrze spędzonego czasu! Dziękuję i czekam na więcej
Izabela
psycholog, trener
W bezpiecznych, kameralnych, ciepłych warunkach doświadczyłam na sobie siły metody. Emocje i odczucia w ciele były silne i uwalniające. Doświadczenie to było dla mnie zadziwiające i nadal jestem pod jego wrażeniem. Zadziało się to, na co była dzisiaj gotowa. Nie potrafię powiedzieć, co mogłoby pójść lepiej... Wychodzę z narzędziem do pracy, do dalszego doskonalenia. Wiem, że ma ono ogromny potencjał terapeutyczny.
Aleksandra
Kontakt

Napisz do eksperta

j.czurko@owocspotkania.org

Zespół: dr Julian Czurko