fbpx
Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Projekt Owoce Innowacji

Co robimy?

Działania finansowane z grantu skupione są wokół innowacji edukacyjnych: skierowanych do zespołu Fundacji, młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą edukacyjnie i profilaktycznie. Dzięki realizacji projektu chcemy wzmocnić wpisane w naszą misję działania na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego młodzieży. Skupimy się na profilaktyce zdrowia psychicznego, z naciskiem na wagę tworzenia bezpiecznych, różnorodnych społeczności, przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu.

Innowacje w projekcie dotyczą trzech obszarów.

Facylitacja

Po pierwsze, facylitacji wykorzystywanej w usprawnianiu zarządzania Fundacją i projektami oraz rozwijaniu oferty działań z grupami docelowymi. W ramach tego działania nasz zespół:

  • weźmie udział w szkoleniu i certyfikacji z zakresu zastosowania innowacyjnej metody Action Learning
  • skorzysta ze wsparcia ekspertki z zakresu marketingu i komunikacji, aby wypracować twórcze metody komunikacji, dotyczącej działań Fundacji

SUPERWIZJA

Drugi obszar innowacji dotyczył będzie superwizji edukacyjnej. W ramach tego działania:

  • weźmiemy udział w szkoleniu dotyczącym prowadzenia procesów superwizyjnych – do udziału w szkoleniu zaprosimy też osoby z innych organizacji pozarządowych
  • zrealizujemy proces superwizyjny dla grupy nauczycielskiej / edukatorskiej

gamifikacja

Po trzecie, innowacje obejmą obszar gamified learning, czyli wprowadzania gier edukacyjnych i elementów gry do procesu edukacyjnego. W ramach tego działania:

  • opracujemy scenariusz i narzędzia do prowadzenia zajęć w klasach
  • przeprowadzimy dwa warsztaty testowe z młodzieżą
  • upublicznimy opracowane narzędzia w otwartym dostępie dla wszystkich zainteresowanych

Działania projektowe

27 IX 2023 r.
inauguracja projektu
Problemy, frustracja, wypalenie
Konferencja

"Problemy, frustracja wypalenie. Jak wyjść z błędnego koła w pracy nauczycielskiej?"

Konferencja inaugurująca działania w projekcie.

XI 2023 - II 2024 r.
szkolenie wewnętrzne
Strategia komunikacji

Opracowanie strategii komunikacji Fundacji we współpracy z ekspertką.

XI 2023 r.
szkolenie wewnętrzne
Proces superwizyjny

Szkolenie dla zespołu Fundacji z zakresu prowadzenia procesów superwizyjnych.

XII 2023 r.
szkolenie wewnętrzne
Action Learning

Szkolenie i certyfikacja z metody Action Learning dla zespołu Fundacji.

I - III 2024 r.
wsparcie młodzieży
Gamified learning

Opracowanie narzędzia gamifikacyjnego wraz ze scenariuszem zajęć, służącego profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Przetestowanie narzędzia w grupach młodzieży szkolnej.

III 2024 r.
wsparcie nauczycielek_li
Superwizja nauczycielska

Proces superwizyjny w formie cyklu trzech spotkań dla grupy specjalistek pracujących w edukacji.

22 III 2024 r.
finał projektu
Konferencja "Owoce Innowacji"

Zwieńczeniem projektu stanie się konferencja “Owoce Innowacji”, związana tematycznie ze wspieraniem zdrowia i dobrostanu psychicznego młodzieży oraz osób z nią pracujących. Podczas konferencji zaprezentujemy opracowane przez nas narzędzia.

Zasoby projektowe

Metryczka projektu

Czas trwania projektu: od 01.09.2023 r. do 31.03.2024 r.
Wartość projektu: 11 999,58 EUR
Koordynacja projektu: Agnieszka Biela