fbpx
Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Projekt Owoce Innowacji

Co robimy?

Działania finansowane z grantu skupione są wokół innowacji edukacyjnych: skierowanych do zespołu Fundacji, młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą edukacyjnie i profilaktycznie. Dzięki realizacji projektu chcemy wzmocnić wpisane w naszą misję działania na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego młodzieży. Skupimy się na profilaktyce zdrowia psychicznego, z naciskiem na wagę tworzenia bezpiecznych, różnorodnych społeczności, przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu.

Innowacje w projekcie dotyczą trzech obszarów.

Facylitacja

Po pierwsze, facylitacji wykorzystywanej w usprawnianiu zarządzania Fundacją i projektami oraz rozwijaniu oferty działań z grupami docelowymi. W ramach tego działania nasz zespół:

  • weźmie udział w szkoleniu i certyfikacji z zakresu zastosowania innowacyjnej metody Action Learning
  • skorzysta ze wsparcia ekspertki z zakresu marketingu i komunikacji, aby wypracować twórcze metody komunikacji, dotyczącej działań Fundacji

SUPERWIZJA

Drugi obszar innowacji dotyczył będzie superwizji edukacyjnej. W ramach tego działania:

  • weźmiemy udział w szkoleniu dotyczącym prowadzenia procesów superwizyjnych – do udziału w szkoleniu zaprosimy też osoby z innych organizacji pozarządowych
  • zrealizujemy proces superwizyjny dla grupy nauczycielskiej / edukatorskiej

gamifikacja

Po trzecie, innowacje obejmą obszar gamified learning, czyli wprowadzania gier edukacyjnych i elementów gry do procesu edukacyjnego. W ramach tego działania:

  • opracujemy scenariusz i narzędzia do prowadzenia zajęć w klasach
  • przeprowadzimy dwa warsztaty testowe z młodzieżą
  • upublicznimy opracowane narzędzia w otwartym dostępie dla wszystkich zainteresowanych

Działania projektowe

27 IX 2023 r.
inauguracja projektu
Problemy, frustracja, wypalenie
Konferencja

"Problemy, frustracja wypalenie. Jak wyjść z błędnego koła w pracy nauczycielskiej?"

Konferencja inaugurująca działania w projekcie.

X 2023 - I 2024 r.
wsparcie młodzieży
Gamified learning

Opracowanie narzędzia gamifikacyjnego wraz ze scenariuszem zajęć, służącego profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Przetestowanie narzędzia w grupach młodzieży szkolnej.

XI 2023 r.
szkolenie wewnętrzne
Proces superwizyjny

Szkolenie dla zespołu Fundacji z zakresu prowadzenia procesów superwizyjnych.

XII 2023 r.
szkolenie wewnętrzne
Action Learning

Szkolenie i certyfikacja z metody Action Learning dla zespołu Fundacji.

XI 2023 - II 2024 r.
szkolenie wewnętrzne
Strategia komunikacji

Opracowanie strategii komunikacji Fundacji we współpracy z ekspertką.

I - II 2024 r.
wsparcie nauczycielek_li
Superwizja nauczycielska

Cykl trzech spotkań superwizyjnych dla grupy nauczycielskiej.

22 III 2024 r.
finał projektu
Konferencja "Owoce Innowacji"

Zwieńczeniem projektu stanie się konferencja “Owoce Innowacji”, związana tematycznie ze wspieraniem zdrowia i dobrostanu psychicznego młodzieży oraz osób z nią pracujących. Podczas konferencji zaprezentujemy opracowane przez nas narzędzia.

Zasoby projektowe

Metryczka projektu

Czas trwania projektu: od 01.09.2023 r. do 31.03.2024 r.
Wartość projektu: 11 999,58 EUR
Koordynacja projektu: Agnieszka Biela