fbpx

Fundacja Owoc Spotkania

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności Fundacji Owoc Spotkania. Obowiązek prowadzenia BIP wynika z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Fundacja Owoc Spotkania w swoich działaniach dąży do zapewnienia przejrzystości i jawności działań publicznych. Prowadzenie BIP jest więc również sposobem na realizowanie naszych celów statutowych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna bądź realizująca zadania publiczne ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasoby BIP Fundacji Owoc Spotkania:

 • instrukcja korzystania z serwisu BIP
 • status prawny Fundacji Owoc Spotkania
 • przedmiot, tryb działania i kompetencje Fundacji Owoc Spotkania (statut)
 • władze Fundacji Owoc Spotkania
 • sprawozdania finansowe Fundacji Owoc Spotkania
 • pozostałe informacje, przyjmowanie i załatwianie spraw

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu na głównej stronie BIP Fundacji Owoc Spotkania: https://owocspotkania.org/bip/ Na dole głównej strony BIP znajduje się także informacja o dacie publikacji (aktualizacji) oraz przygotowania strony, a także redakcja biuletynu.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania.
 • BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Fundacja Owoc Spotkania
ul. Pomorska 115 lok. 29, 90-233 Łódź

e-mail: fundacja@owocspotkania.org

tel. +48 503 987 255

KRS: 0000959295

NIP: 7252317160

REGON: 52143158000000

nr konta: 21 1090 1304 0000 0001 4998 6158 (Santander)

Przedmiot, tryb działania i kompetencje Fundacji Owoc Spotkania określa Statut przyjęty przez grono fundatorskie 02.02.2022 r. Treść statutu znajduje się na podstronie https://owocspotkania.org/statut-fundacji/

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

 • dr Julian Czurko – Prezes Zarządu
 • Agnieszka Biela – Członkini Zarządu
 • Michał Maciejak – Członek Zarządu

Sprawozdania finansowe Fundacji Owoc Spotkania publikowane są na dedykowanej temu stronie: https://owocspotkania.org/sprawozdania/

Załatwianie pozostałych spraw, jak pozyskiwanie informacji publicznych będących w posiadaniu Fundacji Owoc Spotkania i nieopublikowanych w BIP, może odbyć się osobiście lub na wniosek pisemny przyjęty w siedzibie organizacji.

Wniosek można wysłać mailowo na adres fundacja@owocspotkania.org

Data utworzenia informacji: 30.07.2023 r.

Informację wprowadził: Julian Czurko | Czas udostępnienia: 30.07.2023, godz. 22.35

Informację zmodyfikował: Julian Czurko | Czas aktualizacji: 30.07.2023, godz. 22.35

Kontakt z redaktorem: j.czurko@owocspotkania.org, tel. +48 503 987 255