fbpx
Zespół: Michał Maciejak

Michał Maciejak

Członek Zarządu Fundacji

pedagog, trener i superwizor dramy, arteterapeuta

Role, w jakich pracuję z ludźmi

Nazywam się Michał Maciejak i biorę na warsztat problemy dojrzewania. Pomagam osobom na progu dorosłości przejść przez ten próg w miarę bezpiecznie.

Na co dzień pracuję jako trener i superwizor, dramaterapeuta w trakcie certyfikacji oraz wykładowca akademicki. Piszę artykuły z pogranicza wykorzystania dramy w profilaktyce, przeciwdziałania przemocy i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Doświadczenie w pracy z ludźmi

Jest rok 2010, zaczynam przygodę z Dramą w Fundacji Instytutu Psychologii Mitu. Zaczytuję się w Campbellu, Wilberze, Jungu, Mitologiach Świata. Staram się znaleźć wspólny mianownik dla problemów dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, z którymi pracuję.  

Dwa lata później dołączam do zespołu Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK, gdzie zacząłem prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej dla młodzieży.

Reżim pana cykacza przyśpiesza ten film: przez kolejne lata realizuję działania dla organizacji pozarządowych w wielu zespołach trenerskich, prowadząc warsztaty rozwojowe i profilaktyczne. Współpracowałem z UNHCR, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NGO, Liderami i Liderkami NGO-sów przeciwdziałających przemocy ze względu na płeć z całej Europy w ramach projektu ERASMUS+, firmami, wydawnictwami, szkołami, uczelniami, samorządami, kuratoriami, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi na terenie całej Polski.

Przystanek na żądanie: w 2019 r. z Anną Kosater zakładam z firmę szkoleniowo-rozwojową Centrum Wsparcia Psychospołecznego sp. z o.o.

Do dzisiaj przeprowadziłem ponad 8000 godzin szkoleń, warsztatów i treningów oraz ponad 300 szkoleń online. Współtworzyłem dwa Teatry Forum: Scena dla Twardziela oraz W czterech ścianach.

Dwa lata później rozpoczynam pracę z AgnieszkąJulianem. Pracując wspólnie nad metodą i modelem edukacji antyprzemocowej dla chłopaków, zaczęliśmy równolegle myśleć o wspieraniu dobrostanu młodzieży, młodych dorosłych oraz osób profesjonalnie pracujących z tymi grupami.

Nasze początki współpracy z Julkiem sięgają końca świata, a przynajmniej roku, w którym według Majów ten świat miał się skończyć. Dziesięć lat później zostajemy wrzuceni w wir warsztatów. Z Agnieszką natomiast współpracuję ponad rok. Ten rok to wiele godzin głębokiej i owocnej pracy koncepcyjnej i warsztatowej. Ta współpraca i wspólne doświadczenia zaprowadziły mnie na wspólną ścieżkę, pod wspólnym znakiem Owocu Spotkania.

Przygotowanie merytoryczne

Jestem pedagogiem z wyboru i przekonania. Jeden z bardziej szanowanych przeze mnie wykładowców twierdził, że pedagogika nie jest nauką, tylko dyskursem. Bardzo w to wierzę, dlatego w swojej pracy często szukam, słucham i staram się patrzeć trochę szerzej.

Ukończyłem studia licencjackie na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (kierunek: pedagogika w zakresie prewencji patologii i zagrożeń społecznych) i studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej). Później rozwijałem swoje kompetencje na szkoleniach i warsztatach z zakresu dramy i dramaterapii m.in. Teatru ze Społecznością, Rainbow of Desire, Bibliodramy, Storytellingu.

Na moją zawodową drogę największy wpływ miało uczestnictwo w Szkole Trenerów Dramy. Jestem trenerem dramy oraz superwizorem tej metody (Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way). Uzyskałem również certyfikat arteterapeuty w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich — Kajros.

Równolegle do ścieżki trenersko-dramowej rozwijam także swoje kompetencje psychoterapeutyczne w Polskiej Szkole Dramaterapii oraz w Fundacji Psycho-Edukacja w zakresie kontekstualnych nauk o zachowaniu.

Poza tym kocham góry, dramę, dobrą kawę, realizm magiczny w literaturze, długie spacery w deszczu i pracę z ludźmi – kolejność jest przypadkowa.