fbpx

Edukacja Bez Przemocy: karty rozwojowo-profilaktyczne

Narzędzie powstało w ramach zadania „Młodzież na starcie — cykl warsztatów psychoedukacyjnych” zrealizowanego dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Karty „Edukacja Bez Przemocy” powstały jako narzędzie wspierające pracę osób nauczycielskich i Rad Pedagogicznych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki kryzysów psychicznych, przemocy oraz zachowań ryzykownych.

Do pobrania

Zestaw kart z instrukcją w wersji do wydruku domowego: POBIERZ

  • Ten zestaw kart został zaprojektowany z myślą o druku na drukarkach domowych. Treści graficzne zostały zredukowane do minimum.
  • Publikacja ma format A4 z zaznaczonymi liniami cięcia, dzięki czemu możliwe jest stworzenie kart korzystając z domowego sprzętu.
  • Można wydrukować całość lub części. Karty można laminować we własnym zakresie. 
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Karty rozwojowo-profilaktyczne „Edukacja Bez Przemocy” publikowane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0.