fbpx

Fundacja Owoc Spotkania

Tworzymy przestrzeń do spotkań i wspólnego wzrastania w kierunku dobrostanu psychicznego, fizycznego oraz społecznego.

Swoją działalność opieramy na trzech wartościach:

Jakość

Etyka

Dialog

Czym się zajmujemy?

Fundacja Owoc Spotkania realizuje działania na rzecz zdrowia i dobrostanu...

psychicznego

 • emocje
 • myślenie
 • kreatywność
 • tożsamość i poczucie własnej wartości

fizycznego

 • harmonia ciała, emocji i umysłu
 • czucie i rozumienie ciała
 • rozwój poprzez doświadczenia ciała
 • wyrażanie siebie poprzez ciało

społecznego

 • relacje międzyludzkie
 • relacje społeczne
 • komunikacja, asertywność
 • dialog i współpraca

Dla kogo działamy?

Fundacja Owoc Spotkania: osoby pracujące z ludźmi

Osoby pracujące z ludźmi

Wspieramy osoby, które pracują z grupami ludzi w rozwoju ich kompetencji intra- i interpersonalnych.

Fundacja Owoc Spotkania: młodzież

Młodzież

Wspieramy młodych ludzi w okresie dorastania, zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim.

Fundacja Owoc Spotkania: osoby zainteresowane rozwojem

Osoby zainteresowane rozwojem

Wspieramy osoby, które zainteresowane są rozwojem swoich kompetencji psychospołecznych

Z jakich metod korzystamy?