Dorosłym brakuje instrukcji obsługi chłopaków

Dorosłym brakuje instrukcji obsługi chłopaków

Chłopcy są uprzywilejowani w systemie patriarchalnym, ale często nie są uprzywilejowani jako osoby. Muszą dostać od nas, bezpiecznych dorosłych, szansę bycia człowiekiem w relacji z drugą osobą. Muszą dostać wolność wyboru w budowaniu różnych bezpiecznych relacji – w rozmowie z Newsweekiem mówią trenerzy antyprzemocowi Julian Czurko i Michał Maciejak.