Webinary

Webinary zrealizowane w ramach pierwszego cyklu Owocowe Czwartki:
Anatomia metafory. Facebook Live, 17.11.2022.
Webinar: jak skutecznie włączać młodzież w działania społeczne
Webinar: przywództwo emergentne
Webinar: od chęci pomocy do kompetencji pomagania