fbpx

Edukacja Bez Tabu

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV.

Projekt w zakresie edukacji seksualnej dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi.

Zadania

Projekt poświęcony jest wprowadzaniu działań profilaktycznych z zakresu szeroko pojętego zdrowia seksualnego, obejmującego dobrostan fizyczny, psychiczny oraz społeczny łódzkiej młodzieży. Realizować go będziemy poprzez edukację seksualną skierowaną przede wszystkim do młodzieży w wieku 13-15 lat, a także do dorosłych, zwłaszcza rodziców oraz opiekunów prawnych.

W ramach projektu zaplanowane są:

  • 8-godzinne warsztaty edukacji seksualnej skierowanej do łódzkiej młodzieży w wieku 13-15 lat (32 grupy),
  • …w tym 3 warsztaty skierowane do młodzieży ukraińskiej,
  • 10 spotkań z dorosłymi – rodzicami oraz opiekunami prawnymi – na temat naszego programu edukacji seksualnej,
  • konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów prawnych, nauczycielek_lii, pedagożek_ów, psycholożek_ów i młodzieży,
  • anonimowe poradnictwo.

Jak pracujemy?

W ramach projektu współpracujemy z Nieformalną Grupą Edukatorek_ów Seksualnych SPUNK i korzystamy z wypracowanego przez nią programu oraz metod (o których można przeczytać na podstronie poświęconej edukacji seksualnej).

Stawiamy na dialog z młodzieżą, tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której można okazywać ciekawość, dociekać, pytać, wspólnie szukać odpowiedzi. Gdzie chodzi o wiedzę naukową – przekazujemy sprawdzone informacje, odwołujemy się do badań, autorytetów, obecnego stanu wiedzy. Tam, gdzie chodzi o wartości i przekonania – otwieramy pole do rozmowy, by nie pouczać, a inspirować.

Metryka projektu

Czas trwania projektu: 01.06-15.12.2023 r.

Wartość projektu: 111100,00 PLN

Kwota dofinansowania: 100000,00 PLN

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.